Taken vrijwilligers

  1. Op tijd aanwezig (15 - 30 minuten voor aanvang van de sportactiviteit) om sporters op te vangen.
  2. Een van de vrijwilligers vult de presentielijst in.
  3. Zo nodig assisteren bij het uit- en aankleden.
  4. Sporters begeleiden naar de sportzaal
  5. Sporters helpen met sporten onder verantwoordelijkheid van de instructeur
  6. Activeert sporters in de aangeboden oefeningen
  7. Sporters begeleiden naar en van het toilet
  8. Sporters begeleiden naar de kleedkamers
  9. Een van de vrijwilligers wacht tot alle sporters vertrokken zijn.

Vrijwilligers (sters) kunnen NIET verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of calamiteiten.

Sporters gaan onder EIGEN verantwoordelijkheid sporten.

Vrijwilligers hebben GEEN verantwoordelijkheid ten aanzien van het sporten van de leden, maar worden geacht om bij ongevallen of calamiteiten in overleg met de instructeur de huisartsenpost Deventer (tel 0570 - 501 777) te waarschuwen.

Zo nodig wordt een van de bestuursleden geïnformeerd.

Vrijwilligers kunnen eventueel, op kosten van Sportief Evenwicht Twello, gevaccineerd worden tegen Hepatitis B.

facebooklogo

 

"Sporten kent geen beperking"