De vereniging

Sportief Evenwicht Twello is ontstaan eind 1990 door een groep enthousiaste mensen, die samen tot de conclusie kwamen dat er in onze regio onvoldoende sportmogelijkheden waren voor mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking. Medio 1991 is men met het sporten begonnen en in 1992 werd Sportief Evenwicht Twello definitief opgericht bij notariĆ«le akte.
Er wordt gesport bij Sportpark De Zuiderlaan, zwembad de Schaeck en de Boombosch te Twello.

 

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel mensen, die ten gevolge van hun beperking niet bij een reguliere vereniging terecht kunnen, toch te laten sporten. De vereniging denkt dat doel te bereiken door het geven van sport en bewegen door bevoegde instructeurs/trainers, individueel of in groepsverband.

 

Leden

Leden van Sportief Evenwicht Twello kunnen onder ander zijn: rolstoelgebruikers, COPD- en reumapatiĆ«nten of personen met een blijvende beperking na een hersenaandoening. Ook na een ongeval, beenbreuk of op therapeutische basis kan men bij ons terecht. Tenslotte kunnen 50+ -ers onder leiding van een fysiotherapeut sporten bij de Boombosch. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij ons buiten inrichtingsverband sporten en bewegen.

 

Aanmelding

De aanmelding geschiedt via een inschrijfformulier, waarop de persoonsgegevens vermeld moeten worden, alsmede de aard van de handicap, medicijngebruik en bijzonderheden. Ook of er hulp aanwezig moet zijn voor, tijdens of na het sporten en voor welke sport men in aanmerking wenst te komen.

 

Indeling

De indeling geschiedt naar de aard van de beperking of handicap. Dit wordt gedaan door de sportinstructeur/trainer eventueel in overleg met een arts of fysiotherapeut.

 

Buurtsportcoach aangepast sporten.

Er is nauw contact met de buurtsportcoach aangepast sporten van de Gemeente Voorst. Hier kunnen mensen met een beperking  terecht voor vragen m.b.t. de mogelijkheden om te sporten en bewegen.


facebooklogo

 

"Sporten kent geen beperking"