wandelen splash

De vereniging

Sportief Evenwicht Twello is ontstaan eind 1990 door een groep enthousiaste mensen, die samen tot de conclusie kwamen dat er in onze regio onvoldoende sportmogelijkheden waren voor mensen met een lichamelijke/geestelijke beperking of handicap. Medio 1991 is men met het sporten begonnen en in 1992 werd Sportief Evenwicht Twello definitief opgericht bij notariële akte.
Er wordt gesport bij Sportschool Wenters, zwembad de Schaeck en de Boombosch te Twello.

 

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel mensen, die ten gevolge van hun beperking of handicap niet bij een reguliere vereniging terecht kunnen, toch te laten sporten. De vereniging denkt dat doel te bereiken door het geven van sport- en zwemlessen door bevoegde lerar(ess)en, individueel of in groepsverband.

 

Leden

Leden van Sportief Evenwicht Twello kunnen onder ander zijn: rolstoelgebruikers, COPD- en reumapatiënten of personen met een blijvende beperking na een hersenaandoening. Ook na een ongeval, beenbreuk of op therapeutische basis kan men bij ons terecht. Tenslotte kunnen 50+ -ers onder leiding van een fysiotherapeut sporten bij de Boombosch. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij ons buiten inrichtingsverband sporten.

 

Aanmelding

De aanmelding geschiedt via een inschrijfformulier, waarop de persoonsgegevens vermeld moeten worden, alsmede de aard van de handicap, medicijngebruik en bijzonderheden. Ook of er hulp aanwezig moet zijn voor, tijdens of na het sporten en voor welke sport men in aanmerking wenst te komen.

 

Indeling

De indeling geschiedt naar de aard van de beperking of handicap. Dit wordt gedaan door de sportleraar eventueel in overleg met een arts of fysiotherapeut.

twitter facebooklogo