Beleidsdocument

Sportief Evenwicht Twello is medio 2017 gestart met een beleidstraject. Het traject is ingezet om te voldoen aan de interne bestuurswensen en aan de wensen van de sporters/vrijwilligers. Het bestuur heeft besloten om een beleidsdocument te ontwikkelen voor de komende 3 tot 5 jaar.

Onder begeleiding van verenigingsadviseur Wilco Huisman van het bureau Huisman Sport Management & Advies hebben er diverse bestuurssessies plaatsgevonden. Naast deze bestuurlijke sessies zijn er bijeenkomsten geweest met samenwerkingspartners, vrijwilligers en heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de leden.

U zult in dit document lezen dat we inmiddels duidelijk hebben op welke gebieden wij beleid moeten en willen maken. Door middel van actieplannen zal er uitvoering gegeven worden aan de beleidsthema’s. Jaarlijks zullen deze thema’s met hun actieplan herijkt worden. Per beleidsthema is bestuurlijk een portefeuillehouder aangewezen. Samen met vrijwilligers wordt uitvoering gegeven aan deze thema’s.

Ben Hutten, voorzitter
30 mei 2018

Het volledige document vindt u onder het PDF-Icoon:  pdf

facebooklogo

 

"Sporten kent geen beperking"