Situatie sporten bij SET ivm Corona 1 september

Ondanks dat de richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. het coronavirus wat versoepeld zijn, blijft het voor Sportief Evenwicht lastig de sporten weer op te starten. Ook nu het aantal besmettingen de laatste tijd weer oploopt, zijn we als bestuur van mening dat voorzichtigheid geboden is en de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. Wat de verschillende sporten betreft het volgende;

Fysio-Fit bij de Boombosch is 1 juli weer in kleine groepjes in aangepaste vorm, volgens de richtlijnen, begonnen en zal per september met de nodige aanpassingen weer volledig kunnen draaien. Het is aan de deelnemers zelf om de keuze te maken om deel te nemen. Betreffende sporters zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De Fitness en sport en spel op de vrijdagavond start voorlopig nog niet, er is o.a. te weinig bewegingsruimte in de  fitness zaal. Daarnaast hebben de deelnemers vanuit de woonvoorzieningen nog niet de volledige bewegingsvrijheid en ook speelt het vervoer  hierin een rol om te besluiten voorlopig deze activiteit nog niet op te starten.

Voor het zwemmen op de zaterdag geldt dat er volgens het protocol en de richtlijnen van het zwembad gezwommen kan worden. De vrijwilligers zullen eerst benaderd worden hoe zij hierin staan, alvorens deze activiteit weer op te starten. Mocht dit kunnen, dan zal het waarschijnlijk niet voor alle zwemmers mogelijk zijn,(die zich niet zelfstandig kunnen redden) omdat we het fysieke contact tijdens het zwemmen willen vermijden. Hierover volgt dus t.z.t. nog nader bericht voor de deelnemers van het zwemmen.

Ook met betrekking tot het wandelen, zullen eerst de vrijwilligers gepolst worden hoe zij hierin staan. Als er vanuit de vrijwilligers voldoende begeleiding is, kan het wandelen weer opgestart worden, mede omdat dit buiten plaats vindt zijn de risico’s m.b.t. corona kleiner en kan de 1,5 meter regel goed toegepast worden. Ondertussen zijn de vrijwilligers benaderd en bereid te beginnen en kan het wandelen vanaf 16 september weer plaatsvinden met in achtneming van de coronamaatregelen.

Jullie zullen wel begrijpen dat er dit jaar geen bowling of feestavond kan plaats vinden, hoe jammer ook, dit is altijd een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook de dankjewel bijeenkomst voor de vrijwilligers moeten we helaas voorbij laten gaan. Laten we hopen dat we in 2021 dit weer in kunnen halen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan laten we dat jullie weten.