wandelen splash

Welkom

Welkom op de website van Sportief Evenwicht Twello. Een sportvereniging voor aangepast sporten. Onze visie is:

SPORTEN KAN VOOR IEDEREEN!

Navigeer eens rustig door de site. U leest onder ander het ontstaan van de vereniging en de sportactiviteiten die worden aangeboden. Naast sporten is het ook mogelijk om als vrijwilliger actief te zijn bij de sportvereniging.


 

Sporten tijdens corona-crisis

Beste sporters en vrijwilligers,

Nu er vorige week nieuwe Corona maatregelen zijn afgekondigd door de overheid n.a.v. de opgelopen besmettingen, kunnen wij als SET voorlopig een aantal activiteiten nog niet weer opstarten. Het zwemmen, Fitness en sport en spel, als mede ook het wandelen (dat al wel weer gestart was), liggen in ieder geval tot 1 januari stil. Hoe spijtig dit ook is, maar de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers is belangrijk.

De FysioFit bij de Boombosch gaat wel door. Hiervoor zijn door de Boombosch maatregelen genomen en is een protocol opgesteld, om op verantwoorde wijze te kunnen sporten. Deelnemers kunnen zelf beslissen of zij deel blijven nemen.

We snappen dat vele van jullie de contacten met mede sporters en (mede)vrijwilligers missen, het is al zo lang geleden dat er volop gezwommen, gewandeld en gesport werd. Laten we hopen, dat als een ieder zich aan de regels houdt, het Coronavirus snel verdwijnt en iedereen weer lekker kan sporten en bewegen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur. 


RABO Clubsupport 2020

JOUW STEM IS GELD WAARD

De Rabobank geeft ook dit jaar haar leden weer de gelegenheid om te stemmen op een vereniging in de buurt. Samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende zet de bank zich in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Een geweldige actie met een mooi maatschappelijk doel.

MOGEN WIJ 2 PUNTEN VAN JOU?

Vorig jaar leverde deze actie ons ruim 1.500 euro op. Een welkome aanvulling voor ons om het sporten betaalbaar te houden voor een ieder. Stem je dit jaar ook weer mee? Je kunt 5 punten verdelen, waarvan maximaal 2 op Sportief Evenwicht Twello.

HOE KUN JE STEMMEN?

Ben je lid van de Rabobank Apeldoorn en omgeving dan kun je vanaf 5 oktober t/m 25 oktober 2020 stemmen via de Rabobank app of ga naar de website van de Rabobank.

https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers/details/77921-sportief-evenwicht-twello?code=3033

Door in te loggen in de app of de Rabobank website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

Alvast bedankt voor je moeite en 2 punten!!

Rabo ClubSupport 2020


Situatie sporten bij SET ivm Corona 1 september

Ondanks dat de richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. het coronavirus wat versoepeld zijn, blijft het voor Sportief Evenwicht lastig de sporten weer op te starten. Ook nu het aantal besmettingen de laatste tijd weer oploopt, zijn we als bestuur van mening dat voorzichtigheid geboden is en de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers voorop staat. Wat de verschillende sporten betreft het volgende;

Fysio-Fit bij de Boombosch is 1 juli weer in kleine groepjes in aangepaste vorm, volgens de richtlijnen, begonnen en zal per september met de nodige aanpassingen weer volledig kunnen draaien. Het is aan de deelnemers zelf om de keuze te maken om deel te nemen. Betreffende sporters zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De Fitness en sport en spel op de vrijdagavond start voorlopig nog niet, er is o.a. te weinig bewegingsruimte in de  fitness zaal. Daarnaast hebben de deelnemers vanuit de woonvoorzieningen nog niet de volledige bewegingsvrijheid en ook speelt het vervoer  hierin een rol om te besluiten voorlopig deze activiteit nog niet op te starten.

Voor het zwemmen op de zaterdag geldt dat er volgens het protocol en de richtlijnen van het zwembad gezwommen kan worden. De vrijwilligers zullen eerst benaderd worden hoe zij hierin staan, alvorens deze activiteit weer op te starten. Mocht dit kunnen, dan zal het waarschijnlijk niet voor alle zwemmers mogelijk zijn,(die zich niet zelfstandig kunnen redden) omdat we het fysieke contact tijdens het zwemmen willen vermijden. Hierover volgt dus t.z.t. nog nader bericht voor de deelnemers van het zwemmen.

Ook met betrekking tot het wandelen, zullen eerst de vrijwilligers gepolst worden hoe zij hierin staan. Als er vanuit de vrijwilligers voldoende begeleiding is, kan het wandelen weer opgestart worden, mede omdat dit buiten plaats vindt zijn de risico’s m.b.t. corona kleiner en kan de 1,5 meter regel goed toegepast worden. Ondertussen zijn de vrijwilligers benaderd en bereid te beginnen en kan het wandelen vanaf 16 september weer plaatsvinden met in achtneming van de coronamaatregelen.

Jullie zullen wel begrijpen dat er dit jaar geen bowling of feestavond kan plaats vinden, hoe jammer ook, dit is altijd een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook de dankjewel bijeenkomst voor de vrijwilligers moeten we helaas voorbij laten gaan. Laten we hopen dat we in 2021 dit weer in kunnen halen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan laten we dat jullie weten.


 

Nieuwe folders mogelijk gemaakt door Brein Reclame

Vanaf heden beschikken we over nieuwe kleurlijke folders die goed aangeven waar we als vereniging voor staan. Dit is mogelijk gemaakt door Brein Reclame en hier zijn we als vereniging heel erg blij mee. Wij willen Brein Reclame dan ook hartelijk danken voor het ontwerp en het drukken van deze folders.

De eerste folders zijn uitgereikt aan enkele leden die in de folder op een foto staan. Daarnaast hebben we folders uitgereikt op zaterdag 6 april op de Sport & Cultuurdag voor Unieke Mensen in Apeldoorn.

Brein Reclame, dé reclamemakers uit Twello  =>  https://www.breinreclame.nl/

Klik HIER voor de folder


 

SET tekent intentieverklaring lokaal sport- en beweegakkoord

Op woensdagmiddag 3 april 2019 hebben de gemeente Voorst, Zwembad De Schaeck, Koepel Sport, Welzijn en Cultuur en Sportief Evenwicht Twello een intentieverklaring voor een Lokaal sport- en beweegakkoord ondertekend. In een lokaal sport- en beweegakkoord staan gezamenlijke dromen en ambities van sport en beweegaanbieders. Sportief Evenwicht Twello, Zwembad De Schaeck en Koepel Sport, Welzijn en Cultuur nemen samen met de gemeente Voorst deel aan de Regeling Lokale Sportakkoorden -  Sportformateur. 

Sport- en beweegakkoord Medio 2018 is het Nationale Sportakkoord vastgesteld waarin invulling wordt gegeven aan zes ambities: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en ‘topsport die inspireert’. Minister Bruins van Sport wil de ambities in dit Nationale Sportakkoord lokaal vertalen naar lokale sportakkoorden. Wethouder Hans van der Sleen: “De gemeente Voorst gaat ook met deze ambities aan de slag zodat er lokale samenwerkingsverbanden ontstaan. Hiermee wordt sport als doel en als instrument breder verankerd in de samenleving en dus duurzaam versterkt. Zo kan iedereen in onze gemeente plezier in sport hebben!”

Sportformateur  Voor het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord stelt het Rijk € 15.000 beschikbaar voor een sportformateur. Deze sportformateur heeft als taak de diverse partijen rondom de tafel te krijgen die invulling gaan geven aan één of meer van de geformuleerde ambities. De gemeente Voorst werkt voor de ontwikkeling van het lokale sport- en beweegakkoord samen met de Gelderse Sport Federatie (GSF). Het GSF heeft een onafhankelijke positie in het lokale proces en stelt in overleg met de ondertekenaars een sportformateur aan. De sportformateur organiseert onder andere lokale bijeenkomsten voor gemeente en lokale sport- en maatschappelijke partners om input te verzamelen voor de ontwikkeling van een lokaal sport- en beweegakkoord. De GSF begeleidt het proces waarbij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord als leidraad worden genomen. 

Eigenaarschap en betrokkenheid Henk Beekhuis, voorzitter van Zwembad De Schaeck ziet een lokaal sport- en beweegakkoord als een kans om samen met partners ambities te creëren voor de toekomst: “Het zorgt voor eigenaarschap bij, en betrokkenheid van, partners. Zo gaan we gezamenlijk de uitdaging aan om iets met elkaar te bereiken”. Door middel van een lokaal sport- en beweegakkoord kunnen we sport nog sterker verankeren in de maatschappij. Wilma van den Brink, voorzitter van Koepel Sport, Welzijn en Cultuur: “Gezamenlijk kijken we naar de rol en toegevoegde waarde van sport voor de samenleving. En in vervolg daarop voor andere organisaties zoals zorg, welzijn, onderwijs etc. Op die manier boeken we voortgang op de ambities en dragen we samen zorg voor het duurzaam versterken van het sportbeleid en de gastvrije sportinfrastructuur”. Ook Dick Nijland, voorzitter van Sportief Evenwicht Twello, is blij met de ontwikkeling van een lokaal sport- en beweegakkoord: “Onder andere het deelakkoord ‘inclusief sporten & bewegen’ is voor ons heel interessant! Een mooie ontwikkeling voor de leden van onze vereniging en voor het sportlandschap in de gemeente Voorst”. 

Uitvoeringsbudget Met de partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend wordt de inzet van het uitvoeringsbudget afgestemd. Dit uitvoeringsbudget wordt ingezet om één of meer van de geformuleerde ambities uit het lokale sport- en beweegakkoord te verwezenlijken. Voor de gemeente Voorst is er een uitvoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar vanuit het Rijk voor zowel 2019, als 2020. 

twitter facebooklogo